Göteborg

Sommarlovet i Göteborg börjar i mitten av juni och varar till mitten av augusti.